Tärkein keskustelunaihe Trumpin ja Putinin tapaamiseen

Yli 80 prosenttia maailmassa kulutetusta energiasta tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttamalla.

pride_energy1200Iso osa niistä tuotetaan ja kulutetaan Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Helsingissä maanantaina tapaavat presidentit Trump ja Putin ovat olennaisessa roolissa koko ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Presidenttien Helsingin-tapaamisen tärkein keskustelu pitäisi käydä siitä, miten fossiiliset polttoaineet korvataan maailman energiajärjestelmässä.

Tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että suurin osa tunnetuista fossiilisista polttoaineista on jätettävä maahan, mikäli haluamme estää ilmastokatastrofin. Tarkemmin sanoen 82 % hiilestä, 49 % kaasusta ja 33 % öljystä on jätettävä polttamatta. Uusia esiintymiä ei ole syytä etsiä senkään vertaa.

Tässä on kolme keinoa, joiden seurauksena hiilikaivokset voitaisiin sulkea ja öljynporaus lopettaa. Ajatus luonnonvarojen hyödyntämättä jättämisestä on periaatteessa yksinkertainen, mutta käytännössä äärimmäisen vaikea toteuttaa, koska koko moderni elämäntapamme perustuu energiankäyttöön.

1. Laitetaan markkinatalous töihin

Hiilen polttamisesta syntyville päästöille on ensi tilassa laitettava hinta. Näin syntyisi tarve rakentaa nopeasti korvaavia, hiilettömiä energianlähteitä.

Maailmalla on käytössä erilaisia päästökauppamalleja, joilla hiilipäästöt hinnoitellaan ja niiden määrää pienennetään ajan myötä. Myös EU:lla on oma päästökauppansa, joka toimisi paljon tehokkaammin, jos ylisuurten päästöoikeuksien määrää leikattaisiin.

Hiilivero olisi toimivin tapa hinnoitella polttamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat. Se olisi myös oikeudenmukainen tapa jakaa haittojen kustannukset ja se hyödyttäisi eniten heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauksista.

Hiiliveron nimekkäin puolestapuhuja on yhdysvaltalainen ilmastotutkija James Hansen.

 

2. Rakennetaan parempia energialähteitä

Jotta voimme luopua nykyisistä energialähteistä, on tilalle tuotava jotain parempaa.

Esimerkkejä vanhojen voimanlähteiden korvaamisesta uusilla on helppo löytää. 1800-luvun lopun New Yorkilla oli todellinen ympäristöongelma. Kaupungin liikenne perustui kirjaimellisesti hevosvoimaan. Hevosen lanta täytti kadut, ja kuolleiden hevosten ruhot tukkivat liikenneväyliä.

Lopulta tilanteen pelasti polttomoottorilla varustettu auto. Sen keksiminen ja hevosten korvaaminen liikenteessä oli varsinainen ympäristöteko, sillä lannasta vapautui ilmakehään metaania, joka on kahdeksan kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Polttomoottoreiden rajun kysynnän kasvun seurauksena hevosten kysyntä romahti.

Nyt meidän on korvattava polttamiseen perustuva energiantuotanto ja jollain paremmalla, kuten uusiutuvilla ja ydinvoimalla. Tulevaisuuden energiantuotannossa aivan keskeistä on päästöttömyys, muutoin olemme pulassa monella tavalla.

Muutos ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii sitä kuuluisaa poliittista tahtoa. Lakeja ja sääntelyä, joka ohjaa ajattelua, markkinoita ja kehitystä oikeaan suuntaan.

3. Vaaditaan tekoja, huolestuminen ei enää riitä

Huolta ilmastonmuutoksen seurauksista on jo maailmassa tarpeeksi. Tekoja on liian vähän.

Kansan täytyy vaatia päätöksiä, ja niitä on vaadittava nyt. Mitä nopeammin käännämme suunnan, sitä helpompaa – tai vähemmän vaikeaa – se on. Kun kuumuus muuttaa laajoja alueita elinkelvottomiksi ja tulvavesi valtaa suurkaupunkeja, on jo liian myöhäistä.

Ihmiskunnalla on ratkaistavanaan valtava ongelma, jollaista emme ole aiemmin kohdanneet. Sen on pohdittu jopa haastavan demokratian, ja siihen olennaisesti kuuluvan vapauden periaatteen.

On valitettavan mahdollista, että demokraattisissa länsimaissa poliitikoilla ei kerta kaikkiaan ole uskallusta tehdä vaadittavia päätöksiä, joilla ilmaston lämpenemistä voitaisiin tehokkaasti hillitä. Silti siitä on uskallettava puhua, ja tuleva maanantai on siihen paras mahdollinen päivä.

Mainokset

Kinkkinen kysymys: miten liikenne saadaan päästöttömäksi? Ministeriön tulevaisuuskatsaus ei kerro vastausta

Kerään parhaillani matkan varrella säilömiäni ajatuksia yhteen vaaliteemojeni rakennustarpeiksi. Aion kirjoittaa paperin, johon on koottuna politiikkasuosituksia suomalaisen energian ja liikenteen kehittämiseksi entistäkin paremmaksi ja päästöttömämmäksi. Lukulistalla on parhaillaan LVM:n tulevaisuuskatsaus, SDP:n verolinjaukset sekä sähköverolainsäädäntö.

Sähköverkon puhdistaminen on lopulta ainakin teknisesti melko yksinkertaista hommaa. Myös kaukolämmön päästövähennyksiin on jo tekniikka odottamassa kaupallista läpimurtoa. Paljon kinkkisempiä ovat ne osa-alueet, joissa tekniikka aiheuttaa rajoitteita – esimerkiksi lentoliikenteen päästöjä ei voi oikein leikata muutoin kuin vähentämällä lentämistä, ja siihen harva on valmis.

Liikenne- ja Viestintäministeriö julkaisi kuluneella viikolla tulevaisuusraporttinsa. Julkaisuun voit tutustua täällä. Julkaisu sisältää paljon hyviä ehdotuksia tulevaisuudelle, esimerkiksi väylien korjausvelkaa on välttämätöntä kuroa umpeen. Iso kysymys on tietysti töiden ajankohta. Perinteistä talouspolitiikan elvytyskeinoa ei taida olla viisainta ottaa täysin palkein käyttöön kovimman noususuhdanteen aikana.

Yksi asia Liikenne- ja Viestintäministeriön raportissa on ylitse muiden. Luvussa 4, jossa käsitellään liikenteen muuttamista päästöttömäksi, esitellään hyvin vähän käytännön ratkaisuvaihtoehtoja. Raportissa sanotaan seuraavaa:

”Kansainvälinen CO2-päästöjen pysäyttämisestä vuoden 2020 tasolle on erittäin haasteellinen saavuttaa. Tulevaisuuden päästöjä pitäisi pystyä jopa vähentämään. Avainasemassa ovat edistyneet biopolttoaineet, koska vaihtoehtoisia käyttövoimia ei ole näköpiirissä”.

Samalla sivulla paria kappaletta aiemmin todetaan myös:

”biopolttoaineet eivät kuitenkaan yksin riitä. Nykyisellä raaka-ainepohjalla voidaan päästä vuoden 2030 biopolttotavoitteisiin, mutta ei enää suurempiin lukuihin”.

Julkaisussa ei avata, mitä ”edistyneet biopolttoaineet” tarkoittavat. Mutta koska sanassa on bio, oletan sen viittaavaan kasveista saatavaan energiaan. Huomiota liikenteen käyttövoimana ei saa raportissa tekniikka, jossa ilmasta kaapataan hiilidioksidia ja muutetaan se sähkön ja kemiallisen prosessin avulla polttonesteeksi tai kaasuksi.

Summa summarum, liikenteestä vastaavalla ministeriöllä ei siis toistaiseksi ole vahvaa näkemystä siitä, miten liikenteen päästöt saadaan kokonaisuudessaan laskemaan.

Työ ratkaisujen löytämiseksi on kuitenkin käynnissä. Odotan mielenkiinnolla joulukuuta, jolloin hiilettämän liikenteen toteutumista pohtivan työryhmän työ on määrä valmistua.

Mielenkiintoinen nyanssi on myös maininta ratamaksuista, joita rautatieverkolla operoivat liikennöijät (lue: VR) maksavat Liikennevirastolle radan käytöstä. LVM esittää pyynnön:

”Ratamaksujen uudistamisen myötä saatuja maksutuloja pitäisi voida käyttää rataverkon investointien rahoittamiseen.”

Tämän pitäisi olla itsestään selvyys varsinkin tilanteessa, jossa raiteille halutaan kilpailua. Ilman investointeja rataverkkoon ei kilpailun avaamisesta seuraa asiakkaalle mitään muuta kuin logon vaihtuminen junan kyljessä.

Aion palata liikenteen päästöongelman ratkaisemiseen vielä monta kertaa. Olen heittänyt verkkoja vesille sekä sähköisen liikenteen että raskaan maantieliikenteen asiantuntijoille. Tämä onkin koko kampanjan ilo ja suola: kun vähän raaputtaa pintaa, niin lähipiiristä löytyy yllättävän paljon kovan luokan erityisosaamista.

***

Alan vihdoin uskoa jäsenvaalin tuloksen todeksi. Kahdeksas sija on ensikertalaiselle huikea saavutus, ja omilta saatu luottamus tuo kummasti iloa ja ryhtiä tekemiseen. Viestilleni on tilausta ja kampanjalle toivottavasti laajempaakin kannatusta.

Pölyn laskeuduttua jatkuu arkinen aherrus. Tällä hetkellä teemme tukiryhmämme kanssa paljon perustyötä kampanjan rakentamiseksi. Vaaliteemat vaativat jatkokehittämistä ja tukiryhmään mahtuu vielä paljon ihmisiä. On paljon pieniä ja suuria asioita, jotka vaativat työtä ja toteuttamista, kampanjailmeestä lähtien.

Kalenteri täyttyy hurjaa vauhtia mitä lähemmäs kesälomakautta tullaan. SDP:n Helsingin piirin ylimääräinen piirikokous kokoontuu maanantaina 11.6. Kokouksessa vahvistetaan eduskuntavaaliehdokkaat ja samalla täydennetään piirihallitusta. Olen asettunut ehdolle myös tähän vaaliin: haluan päästä mukaan rakentamaan tulevia vaaleja Helsingissä ja toteuttamaan osaltani puolueen vaalivoiton.

Oman eduskuntavaalikampanjani tukiryhmä kokoontuu pohtimaan tulevaa keskiviikkona 20.6. Helsingissä. Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoon, ota yhteyttä! Pienikin apu tulevan vaalivuoden mittaan on tarpeen ja jokainen voi osallistua oman halunsa ja kykyjensä mukaan.

Tästä tulee ikimuistoinen vuosi!