Teemat

Puhdas energia

Suomi on matkalla kohti päästötöntä hyvinvointiyhteiskuntaa. Sen saavuttaminen vaatii kuitenkin paljon päätöksiä ja tekoja. Yksi ensi vaalikauden keskeisistä kysymyksistä on kaupunkien lämmittäminen ilman päästöjä.

Helsinkiä ei kannata lämmittää puulla, mutta juuri niin on käymässä kymmenen vuoden kuluttua. Olemme tehneet oikean päätöksen luopua kivihiilestä, mutta kiire uhkaa viedä meidät ojasta allikkoon. Jos hiili korvataan puuhakkeella, eivät päästöt laske, mutta luonnon monimuotoisuus kärsii, hiilinielut pienenevät ja kustannukset karkaavat. Tehdään siis järkevää energia- ja ilmastopolitiikkaa kaupunkien lämmityksen suhteen.

Sujuva liikenne

Väylien korjausvelka on kurottava umpeen. Tiemme ja ratamme rapistuvat käsiin, ellei niistä pidetä huolta.

Liikenne on yksi suurista päästölähteistä, ja sielläkin päästöjen leikkaaminen on välttämätöntä. Siksi raideliikenteeseen on panostettava tosissaan. Junan on oltava vaihtoehto autolle yhä useammin.

Raidejokerit, tunnin junat, pisarata – tervetuloa! Mitä suurempi osuus liikenteestä siirtyy raiteille, sen parempi.

Valmistaudutaan samalla aikaan, jolloin polttomoottoriautojen aika loppuu.

Onnelliset perheet

Ensi vaalikaudella on pakko uudistaa perhevapaamalli. Tarvitsemme uuden mallin, joka on nykyistä joustavampi, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja vahvistaa isien asemaa.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava välittömästi.

Yksikään perhe ei saa elää köyhyydessä.

Työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava työelämän joustoilla.