Ajatukset ja teemat

Lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet Pariisin ilmastokokouksessa sovittuun tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Myös SDP on ottanut tavoitteen ilmasto-ohjelmansa lähtökohdaksi. Lisää puolueen kannoista voit lukea ilmasto-ohjelmastamme ”Suuri kädenjälki, pieni jalanjälki”.

SDP:n mukaan Suomen tulee määrätietoisesti edetä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä. Tämän jälkeen kunnianhimoa on nostettava ja pyrittävä hiilinegatiivisuuteen vuosisadan puoliväliin mennessä. Energian tuotannossa on vauhditettava siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. 

Ekomodernistit sallivat tehokkaiden työkalujen käytön ilmastonmuutoksen torjunnassa

Olen Suomen ekomodernistien jäsen. Ekomodernistit ovat uusi ympäristöjärjestö, jonka jäseniä yhdistää pragmaattinen suhtautuminen erilaisiin keinoihin päästövähennyksissä. Järjestö määrittelee itsensä näin: 

”Ekomodernismi on 2000-luvun ihmis- ja tiedemyönteinen ympäristöliike kaikille niille, joiden mielestä ympäristönsuojelua tulisi tehdä ratkaisukeskeisesti harkiten ja vahvasti tutkimustietoon perustuen.” Lue lisää täältä: www.ekomodernismi.fi

Kannatan mm. ydinvoiman, geeniteknologialla jalostettujen viljelyasvien ja hiilen talteenottoon perustuvan tekniikan käyttöä.

Helsingin lämmittäminen ja hiilikiellon ongelmat

Helsinkiä ei kannata lämmittää puulla, mutta juuri niin on käymässä kymmenen vuoden kuluttua. Olemme tehneet oikean päätöksen luopua kivihiilestä, mutta kiire uhkaa viedä meidät ojasta allikkoon. Jos hiili korvataan puuhakkeella, eivät päästöt laske, mutta luonnon monimuotoisuus kärsii, hiilinielut pienenevät ja kustannukset karkaavat. Tehdään siis järkevää energia- ja ilmastopolitiikkaa kaupunkien lämmityksen suhteen.

Lue lisää esimerkiksi BIOSin sivuilta: Tiekartta hiilineutraaliin kaukolämpöön Helsingissä

Onnelliset perheet ja tasa-arvoinen työelämä

Ensi vaalikaudella on pakko uudistaa perhevapaamalli. Tarvitsemme uuden mallin, joka on nykyistä joustavampi, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja vahvistaa isien asemaa perheessä.

Tilastokeskuksen kuvaaja puhuu omaa kieltään: naisten ja miesten palkat eroavat suuresti toisistaan. Syitä on useita. Suuri osa naisista hakeutuu aloille, jossa palkat ovat matalampia. Perhevapaajärjestelmämme myös ohjaa naisia viettämään pitkiä aikoja pois työelämästä. Jotta oheisia käppyröitä saataisiin muutettu tasa-arvoisempaan suuntaan, on tehtävä paljon tekoja. Aloitetaan heti vaalikauden alussa uudistamalla perhevapaajärjestelmät sellaiseksi, että molempien vanhempien kannattaa jäädä vuorollaan kotiin lapsen kanssa.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava välittömästi.