Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Tiina Rytkyn eduskuntavaalikampanjassa käytettvistä yhteystiedoista

Rekisterin nimi
Tiina Rytkyn vaalikampanjan tukijatietokanta

Rekisterinpitäjä
Tiina Rytky
tiinan@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Kampanjan tukijoille viestiminen

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot, halukkuus tehdä vaalikampanjaa

Säännönmukaiset tietolähteet
Tukijan lomakkeessa antamat tiedot

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä käyttävät kampanjan viestinnästä vastaavat henkilöt

Henkilötietolain 6 luvun 26§:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilölaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa reskisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse kampanjaa varten. Kielto merkitään rekisteriin.