Vaaliteemat

liikenne_rytky

Sukupolvemme tärkein tavoite on saada kasvihuonekaasupäästöjen kasvu loppumaan, jonka jälkeen niiden määrä on saatava laskuun.

Tähän tavoitteeseen pääsemme tekemällä realistista energia-, liikenne- ja ilmastopolitiikkaa.

Realistinen politiikka on tavoitteiden asettamista ja keinojen valintaa tieteen ja tutkimuksen pohjalta. Parhaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun poliitikot asettavat tavoitteet – päästöjen vähentämisen – ja markkinatalous valitsee nopeimmat, tehokkaimmat ja edullisimmat keinot, joilla tavoitteessen päästään. 

Kiire päästövähennyksille on polttava, joten kaikki päästöjä vähentävät keinot on otettava vakavaan harkintaan.

Energia- ja liikennesektori ovat suurimmat päästölähteet Suomessa. Siksi haluan olla edistämässä näiden alojen päästöleikkauksia. Muutos on samalla valtava mahdollisuus Suomen kansantaloudelle.

 

Siksi olen ehdolla eduskuntaan. 

Mainokset